Štartna lista, orientacijski tek

 

9.55

OŠ Komenda

2 učenca

2 učenki

 

 

9.55, 9.57

9.56, 9.58

10.00

OŠ Idrija

5 učencev

 

 

 

10.00, 10.02, 10.04, 10.06, 10.08

 

10.09

Gimnazija Brežice

1 dijak

 

 

 

10.09

 

10.10

OŠ Cerkno

4 učenci

4 učenke

 

 

10.10, 10.12, 10.14, 10.16

10.11, 10.13, 10.15, 10.17

10.18

Waldorska gimnazija

 

1 dijakinja

 

 

10.18

10.18

10.19

Sostro

3 učenci

4 učenke

 

 

10.19, 10.21, 10.22

10.20, 10.22, 10.24, 10.26

10.27

Gimnazija Ledine

1 dijak

2 dijakinji

 

 

10.27

10.28, 10.30

10.31

OŠ Vodice

3 učenci

1 učenka

 

 

10.31, 10.33, 10.35

10.32

10.36

Gimnazija Jurija Vege

4 dijaki

4 dijakinje

 

 

10.36, 10.38, 10.40, 10.42

10.37, 10.39, 10.41, 10.43

10.44

OŠ Kašelj

3 učenci

4 učenke

 

 

10.45, 10.47, 10.49

10.44, 10.46, 10.48, 10.50

10.51

Gimnazija Šiška

 

2 dijakinji

 

 

 

10.51, 10.53

10.54

OŠ Poljane

5 učencev

3 učenke

 

 

10.54, 10.56, 10.58, 11.00, 11.02

10.55, 10.59, 11.01

11.03

Gimnazija Kranj

 

1 dijakinja

 

 

 

11.03

11.04

OŠ Polje

 

1 učenka

 

 

 

11.04

11.05

Gimnazija Rudolfa Maistra

10 dijakov

4 dijakinje

 

 

11.05, 11.07, 11.09, 11.11, 11.13, 11.15, 11.17, 11.19, 11.21

11.06, 11.10, 11.14, 11.18

11.22

OŠ Škofljica

4 učenci

1 učenka

 

 

11.22, 11.24, 11.26, 11.28

11.25

11.29

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

2 dijaka

 

 

 

11.29, 11.31

 

11.32

OŠ Sveti Tomaž

5 učencev

6 učenk

 

 

11.33, 11.35, 11.37, 11.39, 11.41

11.32, 11.34, 11.36, 11.38, 11.40, 11.42

11.43

Šolski center Kranj

1 dijak

 

 

 

11.43

 

11.44

OŠ Maksa Pečarja

1 učenec

 

 

 

11.44

 

11.45

Šolski center Krško

1 dijak

 

 

 

11.45

 

11.46

OŠ Davorina Jenka

2 učenca

 

 

 

11.46, 11.48

 

11.49

Šc Kranj

1 dijak

 

 

 

11.49

 

11.50

OŠ Tabor

7 učencev

7 učenk

 

 

11.50, 11.52, 11.54, 11.56, 11.58, 12.00, 12.02

11.51, 11.53, 11.55, 11.57, 11.59, 12.01, 12.03

12.04

OŠ Dobravlje

6 učencev

5 učenk

 

 

12.04, 12.06, 12.08, 12.10, 12.12, 12.14

12.05, 12.07, 12.09, 12.11, 12.13

12.15

Škofijska klasična gimnazija

6 dijakov

6 dijakinj

 

 

12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.25

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.24, 12.26

12.27

OŠ Kajetana Koviča Poljčane

2 učenca

1 učenka

 

 

12.27, 12.29

12.28

12.29

OŠ Montessori

3 učenci

10 učenk

 

 

12.32, 12.38,12.44

12.29, 12.31, 12.33, 12.35, 12.37, 12.39, 12.41, 12.43, 12.45, 12.47